ย้ายเรือ

ย้ายเรือ บริษัท บริการลากเรือ ขนส่งเรือ เครื่องจักรโรงงาน ขนาดใหญ่ ยาว สูง กว้าง หนัก ทั่วประเทศ งานที่ไม่มีบริษัทไหนอยากรับ เรารับ ย้ายเรือเทรลเลอร์ยกย้ายเรือ ราคาถูก มีประกันภัยทางน้ำและทางบก อุบัติเหตุ ลากจูงข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ ยกโยงขึ้นรถรับส่ง ขนาดเล็กใหญ่ บริษัทรับขนส่งเคลื่อนย้ายเรือ ท่องเที่ยวประมงลงทะเล speed boat การท่องเที่ยว เจ็ทสกีแข่งเป็นทีม เรือสำราญล่องเรืออันดามัน เรือขนส่งขนาดใหญ่วิ่งระหว่างประเทศ เรือตกกุ้งตกปลาขนาดเล็ก เรือขนส่งตามเกาะ แพลากเลื่อนตามทะเลใหญ่ เรือขนส่งพ่วงลากขนทราย เรือพายเรือแจวขนาดเล็ก เรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้ารถยนต์ข้ามเกาะ เรือประมงขนาดใหญ่ เรือ อุตสาหกรรมขุดทะเลลึก แพทุ่นระหว่างเทียบท่าเรือ และ สะพานขนส่งคนขึ้นตามเกาะ รับลากเรือด้วยเทลเลอร์ขนาดใหญ่สาลี่ขนาดใหญ่ รถ low base หางพิเศษขนส่งเรือที่มีความยาวระดับ 100 ฟุตความกว้าง 4-5 เมตรความสูง 4 เมตร 50 ถึง 5 เมตร รับกู้ซากเรือเรือจมน้ำช่วยเหลือเรือขับไม่ได้ลากจูงขึ้นฝั่ง รับขนส่งขนย้ายทางทะเลเครื่องจักรหนักประมง ขนส่งทางน้ำด้วยเรือสปีดโบ๊ท รับขนย้ายเรือใหญ่

บริการรถเฉพาะกิจ เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้บริการรถเฉพาะกิจที่มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยรถเฉพาะกิจ6ล้อ ที่มีความทนทานและปลอดภัย ให้บริการทั่วประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0962815828, 0640711613, 0800628488

ลักษณ ของเรือขนส่งสินค้า มีกี่ประเภท

เรือขนส่งสินค้า เป็นเรือที่ใช้สำหรับการบรรทุกสินค้าทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจบรรทุกสินค้าที่เป็นหีบห่อหรือไม่เป็นหีบห่อก็ได้ จำแนกสินค้าตามลักษณะที่ขนส่งได้ดังนี้

ประเภทที่ 1.เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier) เป็นเรือชั้นเดียวขนาดใหญ่มาก สามารถบรรทุกได้ทั้งสินค้าเทกองแห้งและสินค้าเทกองเหลว เช่น เมล็ดพืช ถ่านหิน แร่เหล็ก โดยสินค้าจะถูกวางหรือเทกองในห้องระวางสินค้าจนเต็ม

ประเภทที่ 2.เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (General cargo ship) เป็นเรือที่บรรทุกสินค้าได้หลายชนิดรวมกัน ซึ่งมีระวางบรรทุกสินค้าที่เป็นพื้นที่โล่งและแบ่งเป็นส่วนๆแต่จะออกแบบให้มีลักษณะเป็นชั้นๆ เพื่อเพื่มพื้นที่ในการวางสินค้าให้มากขึ้น โดยมีฝาระวางบนดาดฟ้าเรือและระวางชั้นเพื่อขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ มีความสะดวกในการเข้า ออก เมืองเทียบท่าต่างๆได้เป็นอย่างดี 3.เรือคอนเทนเนอร์ (Container ship) เป็นเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกสินค้าในลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าที่บรรจุในตู้อาจเป็นสินค้าแห้ง สินค้าเหลว สินค้าประเภทอาหาร เช่น ผลไม้ ผักสด ปลา เนื้อสัตว์ สารเคมี ปุ๋ย สุรา เครื่องจักร เป็นต้น

ซึ่งการขนส่งแบบเรือคอนเทนเนอร์มีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับกับการขนส่งแบบเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปดังนี้

·ลักษณสินค้าถูกบรรจุอยู่ในตู้บรรจุสินค้า ทำให้สินค้ามีความปลอดภัย โดยอัตราการสูญหายระหว่างการขนส่งลดลง


ประเภทที่ ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) สำหรับบรรจุสินค้ามีขนาดที่เป็นมาตรฐานส่งผลให้การขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือสามารถทำได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
·ประเภทที่ การขนถ่ายที่รวดเร็วทำให้เรือขนส่งใช้เวลาที่หน้าที่น้อยลง ทำให้ลดปัญหาความแออัดของเรือ ซึ่งผู้ส่งสินค้าได้รับประโยชน์จากการไม่ถูกเรียกเก็บค่า Congestion Surcharge

ประเภทที่ ขนาดของตู้บรรจุสินค้าที่เป็นมาตรฐานส่งผลให้สามารถใช้พื้นที่ของระวางบรรทุกของเรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของการขนส่งสินค้าลดต่ำลง

ระเภทที่4.เรือบรรทุกรถยนต์ (RORO) RO-RO เป็นคำย่อมาจาก Roll-On/Roll-Off เป็นเรือที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าประเภทที่มี”ล้อ,”เรือro-roจะแตกต่างจากเรือลำเลียงสินค้าแบบLO-LO (Lift-On/Lift-Off) ซึ่งใช้เครนเพื่อยกสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือ ส่วนเรือยานบรรทุกพาหนะประเภท RO-RO จะขนถ่ายยานพาหนะโดยใช้ “ทางลาด” ( Ramp ) ที่ติดตั้งมากับเรือ โดยปกติทางลาดเหล่านี้จะติดตั้งอยู่ด้านท้าย (ด้านหลัง) ของเรือ แต่ในเรือบางลำอาจมีการติดตั้งทางลาดที่บริเวณหัวเรือ (ด้านหน้า) และด้านข้างเรือด้วย เรือประเภทนี้สามารถเป็นได้ทั้งเรือเพื่อการพาณิชย์ และเป็นเรือทางทหารก็ได้

ประเภทที่5.เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น/แช่แข็ง (Reefer Cargo Ship) เป็นเรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น โดยปกติจะใช้เพื่อขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย ซึ่งต้องใช้การขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิได้ เช่น ผักสดและผลไม้
สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา

ประเภทที่6. เรือบรรทุกสินค้าที่เป็นของเหลว (Tankers) เป็นเรือที่ใช้บรรจุของเหลวทุกชนิด ซึ่งออกแบบพิเศษสำหรับสินค้าจำพวก น้ำมัน สารเคมี หรือบรรทุกแก๊ส จึงเป็นเรือที่ค่อนข้างอันตราย และต้องการการดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสูง

ประเภทที่7.เรือบรรทุกคนโดยสาร ( Passenger ship )ป็นเรือโดยสารที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกในตัวเรือมาก จึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสูง โดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าเรือประเภทอื่น ภายในเรือจะมี ห้องอาหาร ห้องพักผู้โดยสาร ห้องดูภาพยนต์ ห้องโถงสำหรับเต้นรำ สระว่ายน้ำ ที่ออกกำลังกาย และสิ่งบันเทิงต่าง ๆ เรือประเภทนี้ถ้าแบ่งตามลักษณะการใช้งานอาจแบ่งเป็น เรือโดยสารที่วิ่งระยะใกล้ เช่น เรือเฟอรี่ และเรือโดยสารที่วิ่งระยะไกล เช่น เรือเดินสมุทร เรือสตาร์ครูส เป็นต้น

ความสำคัญของบริการขนส่งเรือ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

บริการรถเฉพาะลากเรือ : คุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

เมื่อคุณมองหาบริการรถลากจูงเรือ คุณต้องหาบริษัทที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าด้วย และเราคือบริษัทที่ให้บริการรถเฉพาะกิจที่มีมาตรฐานสูงสุด

ทางรถของเราผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้คุณมั่นใจว่ารถที่คุณจะนั่งเป็นรถที่มีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ทีมงาน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านการยกย้ายเรือขนาดใหญ่

ทีมงาน ของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการรถเฉพาะกิจ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการใช้บริการของเราจะได้รับมาตรฐานสูงสุด

เราจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจตลอดการเดินทางกับรถเฉพาะกิจที่มีคุณภาพ

หากคุณต้องการ รับบริการ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ติดต่อเราที่หมายเลข 0818900005, 0640711613, 0800628488 ตอนนี้เลย เรา รับประกันภัย ในการขนส่ง เรือ มีประกันภัยทางน้ำและทางบก อุบัติเหตุ 5ล้าน10ล้าน เคลม ชดใช้

ย้ายเรือ

ย้ายเรือ
ย้ายเรือ
 1. ภาคเหนือรับย้ายเรือ,
  เชียงใหม่ รับย้ายเรือ,
  เชียงราย
  กำแพงเพชรรับย้ายเรือ,
  ลำปางรับย้ายเรือ,
  ลำพูนรับย้ายเรือ,
  แม่ฮ่องสอนรับย้ายเรือ,
  นครสวรรค์รับย้ายเรือ,
  น่านรับย้ายเรือ,
  เพชรบูรณ์รับย้ายเรือ,
  พะเยารับย้ายเรือ,
  เพชรบุรีรับย้ายเรือ,
  พิจิตรรับย้ายเรือ,
  พิษณุโลกรับย้ายเรือ,
  แพร่รับย้ายเรือ,
  สุโขทัยรับย้ายเรือ,
  ตากรับย้ายเรือ,
  อุทัยธานีรับย้ายเรือ,
  อุตรดิตถ์รับย้ายเรือ,
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีสานรับย้ายเรือ,
  อำนาจเจริญรับย้ายเรือ,
  บึงกาฬรับย้ายเรือ,
  บุรีรัมย์รับย้ายเรือ,
  ชัยภูมิรับย้ายเรือ,
  กาฬสินธุ์รับย้ายเรือ,
  ขอนแก่นรับย้ายเรือ,
  เลยรับย้ายเรือ,
  มหาสารคามรับย้ายเรือ,
  มุกดาหารรับย้ายเรือ,
  นครพนมรับย้ายเรือ,
  นครราชสีมารับย้ายเรือ,
  หนองบัวลำภูรับย้ายเรือ,
  หนองคายรับย้ายเรือ,
  ร้อยเอ็ดรับย้ายเรือ,
  สกลนครรับย้ายเรือ,
  ศรีสะเกษรับย้ายเรือ,
  สุรินทร์รับย้ายเรือ,
  อุบลราชธานีรับย้ายเรือ,
  อุดรธานีรับย้ายเรือ,
  ยโสธรรับย้ายเรือ,
 3. ภาคกลางรับย้ายเรือ,
  อ่างทองรับย้ายเรือ,
  อยุธยารับย้ายเรือ,
  กรุงเทพมหานคร รับย้ายเรือ,
  ชัยนาทรับย้ายเรือ,
  กาญจนบุรีรับย้ายเรือ,
  ลพบุรีรับย้ายเรือ,
  นครนายกรับย้ายเรือ,
  นครปฐมรับย้ายเรือ,
  นนทบุรีรับย้ายเรือ,
  ปทุมธานีรับย้ายเรือ,
  เพชรบุรีรับย้ายเรือ,
  ประจวบคีรีขันธ์รับย้ายเรือ,
  ราชบุรีรับย้ายเรือ,
  สมุทรปราการรับย้ายเรือ,
  สมุทรสาครรับย้ายเรือ,
  สมุทรสงครามรับย้ายเรือ,
  สระบุรีรับย้ายเรือ,
  สิงห์บุรีรับย้ายเรือ,
  สุพรรณบุรีรับย้ายเรือ,
 4. ภาคตะวันออกรับย้ายเรือ,
  ฉะเชิงเทรารับย้ายเรือ,
  จันทบุรีรับย้ายเรือ,
  ชลบุรีรับย้ายเรือ,
  ปราจีนบุรีรับย้ายเรือ,
  ระยองรับย้ายเรือ,
  สระแก้วรับย้ายเรือ,
  ตราดรับย้ายเรือ,
 5. ภาคใต้รับย้ายเรือ,
  ชุมพรรับย้ายเรือ,
  กระบี่รับย้ายเรือ,
  นครศรีธรรมราชรับย้ายเรือ,
  นราธิวาสรับย้ายเรือ,
  ปัตตานีรับย้ายเรือ,
  พังงารับย้ายเรือ,
  พัทลุงรับย้ายเรือ,
  ภูเก็ตรับย้ายเรือ,
  ระนองรับย้ายเรือ,
  สตูลรับย้ายเรือ,
  สงขลารับย้ายเรือ,
  สุราษฎร์ธานีรับย้ายเรือ,
  ตรังรับย้ายเรือ,
  ยะลารับย้ายเรือ


รับขนย้ายเรือใหญ่