รับย้ายเรือ ตราด ไปภาคใต้ ทะเลอันดามัน ลากจูง บรรทุกขนส่ง ขับเรือ

รับย้ายเรือ ตราด

รับย้ายเรือ ตราด ไปภาคใต้ รับขนย้ายเรือสปีดโบ๊ท รับจ้างขับเรือใหญ่ โทร 08189-00005 บริการลากจูงเรือ เทรลเลอร์บรรทุกเรือ ทั่วประเทศราคาถูก มีประกันภัยทางน้ำและทางบก อุบัติเหตุ ลากจูงข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ ยกโยงขึ้นรถรับส่ง ขนาดเล็กใหญ่ บริษัทรับขนส่งเคลื่อนย้ายเรือ ท่องเที่ยวประมงลงทะเล สปีดโบ๊ท speed boat การท่องเที่ยว เจ็ทสกีแข่งเป็นทีม เรือสำราญล่องเรืออันดามัน ข้ามมาอ่าวไทย เรือขนส่งขนาดใหญ่วิ่งระหว่างประเทศ เรือตกกุ้งตกปลาขนาดเล็ก เรือขนส่งตามเกาะ แพลากเลื่อนตามทะเลใหญ่ เรือขนส่งพ่วงลากขนทราย เรือพายเรือแจวขนาดเล็ก เรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้ารถยนต์ข้ามเกาะ เรือประมงขนาดใหญ่ เรือ อุตสาหกรรมขุดทะเลลึก แพทุ่นระหว่างเทียบท่าเรือ และ สะพานขนส่งคนขึ้นตามเกาะ รับลากเรือด้วยเทลเลอร์ขนาดใหญ่สาลี่ขนาดใหญ่ รถ low base หางพิเศษขนส่งเรือที่มีความยาวระดับ 100 ฟุตความกว้าง 4-5 เมตรความสูง 4 เมตร 50 ถึง 5 เมตร รับกู้ซากเรือเรือจมน้ำช่วยเหลือเรือขับไม่ได้ลากจูงขึ้นฝั่ง รับขนส่งขนย้ายทางทะเลเครื่องจักรหนักประมง ขนส่งทางน้ำด้วยเรือสปีดโบ๊ทด่วน รับขนย้ายเรือ สปีดโบ๊ท รับย้ายเรือ ตราด

รับย้ายเรือ ตราด
รับย้ายเรือ ตราด
รับย้ายเรือ ตราด

ลักษณ ของเรือขนส่งสินค้า มีกี่ประเภท

เรือขนส่งสินค้า เป็นเรือที่ใช้สำหรับการบรรทุกสินค้าทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจบรรทุกสินค้าที่เป็นหีบห่อหรือไม่เป็นหีบห่อก็ได้ จำแนกสินค้าตามลักษณะที่ขนส่งได้ดังนี้

ประเภทที่ 1.เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier) เป็นเรือชั้นเดียวขนาดใหญ่มาก สามารถบรรทุกได้ทั้งสินค้าเทกองแห้งและสินค้าเทกองเหลว เช่น เมล็ดพืช ถ่านหิน แร่เหล็ก โดยสินค้าจะถูกวางหรือเทกองในห้องระวางสินค้าจนเต็ม

2 ประเภทที่ 2.เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (General cargo ship) เป็นเรือที่บรรทุกสินค้าได้หลายชนิดรวมกัน ซึ่งมีระวางบรรทุกสินค้าที่เป็นพื้นที่โล่งและแบ่งเป็นส่วนๆแต่จะออกแบบให้มีลักษณะเป็นชั้นๆ เพื่อเพื่มพื้นที่ในการวางสินค้าให้มากขึ้น โดยมีฝาระวางบนดาดฟ้าเรือและระวางชั้นเพื่อขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ มีความสะดวกในการเข้า ออก เมืองเทียบท่าต่างๆได้เป็นอย่างดี

3.ประเภทที่ 3.เรือคอนเทนเนอร์ (Container ship) เป็นเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกสินค้าในลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าที่บรรจุในตู้อาจเป็นสินค้าแห้ง สินค้าเหลว สินค้าประเภทอาหาร เช่น ผลไม้ ผักสด ปลา เนื้อสัตว์ สารเคมี ปุ๋ย สุรา เครื่องจักร เป็นต้น

ซึ่งการขนส่งแบบเรือคอนเทนเนอร์มีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับกับการขนส่งแบบเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปดังนี้

ลักษณ สินค้าถูกบรรจุอยู่ในตู้บรรจุสินค้า ทำให้สินค้ามีความปลอดภัย โดยอัตราการสูญหายระหว่างการขนส่งลดลง
·ประเภทที่ ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) สำหรับบรรจุสินค้ามีขนาดที่เป็นมาตรฐานส่งผลให้การขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือสามารถทำได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ลักษณการขนถ่ายที่รวดเร็วทำให้เรือขนส่งใช้เวลาที่หน้าที่น้อยลง ทำให้ลดปัญหาความแออัดของเรือ ซึ่งผู้ส่งสินค้าได้รับประโยชน์จากการไม่ถูกเรียกเก็บค่า Congestion Surcharge

ลักษณขนาดของตู้บรรจุสินค้าที่เป็นมาตรฐานส่งผลให้สามารถใช้พื้นที่ของระวางบรรทุกของเรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของการขนส่งสินค้าลดต่ำลง

ประเภทที่4.เรือบรรทุกรถยนต์ (RORO) RO-RO เป็นคำย่อมาจาก Roll-On/Roll-Off เป็นเรือที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าประเภทที่มี”ล้อ,”เรือro-roจะแตกต่างจากเรือลำเลียงสินค้าแบบLO-LO (Lift-On/Lift-Off) ซึ่งใช้เครนเพื่อยกสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือ ส่วนเรือยานบรรทุกพาหนะประเภท RO-RO จะขนถ่ายยานพาหนะโดยใช้ “ทางลาด” ( Ramp ) ที่ติดตั้งมากับเรือ โดยปกติทางลาดเหล่านี้จะติดตั้งอยู่ด้านท้าย (ด้านหลัง) ของเรือ แต่ในเรือบางลำอาจมีการติดตั้งทางลาดที่บริเวณหัวเรือ (ด้านหน้า) และด้านข้างเรือด้วย เรือประเภทนี้สามารถเป็นได้ทั้งเรือเพื่อการพาณิชย์ และเป็นเรือทางทหารก็ได้

ประเภทที่5.เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น/แช่แข็ง (Reefer Cargo Ship) เป็นเรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น โดยปกติจะใช้เพื่อขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย ซึ่งต้องใช้การขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิได้ เช่น ผักสดและผลไม้
สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา

ประเภทที่6. เรือบรรทุกสินค้าที่เป็นของเหลว (Tankers) เป็นเรือที่ใช้บรรจุของเหลวทุกชนิด ซึ่งออกแบบพิเศษสำหรับสินค้าจำพวก น้ำมัน สารเคมี หรือบรรทุกแก๊ส จึงเป็นเรือที่ค่อนข้างอันตราย และต้องการการดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสูง

ประเภทที่7.เรือบรรทุกคนโดยสาร ( Passenger ship )ป็นเรือโดยสารที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกในตัวเรือมาก จึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสูง โดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าเรือประเภทอื่น ภายในเรือจะมี ห้องอาหาร ห้องพักผู้โดยสาร ห้องดูภาพยนต์ ห้องโถงสำหรับเต้นรำ สระว่ายน้ำ ที่ออกกำลังกาย และสิ่งบันเทิงต่าง ๆ เรือประเภทนี้ถ้าแบ่งตามลักษณะการใช้งานอาจแบ่งเป็น เรือโดยสารที่วิ่งระยะใกล้ เช่น เรือเฟอรี่ และเรือโดยสารที่วิ่งระยะไกล เช่น เรือเดินสมุทร เรือสตาร์ครูส เป็นต้น

 1. ภาคตะวันออกรับย้ายเรือไปภาคใต้,
  ฉะเชิงเทรารับย้ายเรือไปภาคใต้,
  จันทบุรีรับย้ายเรือไปภาคใต้,
  ชลบุรีรับย้ายเรือไปภาคใต้,
  ปราจีนบุรีรับย้ายเรือไปภาคใต้,
  ระยองรับย้ายเรือไปภาคใต้,
  สระแก้วรับย้ายเรือไปภาคใต้,
  ตราดรับย้ายเรือไปภาคใต้
 2. ภาคใต้รับย้ายเรือไปตราด,
  ชุมพรรับย้ายเรือไปตราด,
  กระบี่รับย้ายเรือไปตราด,
  นครศรีธรรมราชรับย้ายเรือไปตราด,
  นราธิวาสรับย้ายเรือไปตราด,
  ปัตตานีรับย้ายเรือไปตราด,
  พังงารับย้ายเรือไปตราด,
  พัทลุงรับย้ายเรือไปตราด,
  ภูเก็ตรับย้ายเรือไปตราด,
  ระนองรับย้ายเรือไปตราด,
  สตูลรับย้ายเรือไปตราด,
  สงขลารับย้ายเรือไปตราด,
  สุราษฎร์ธานีรับย้ายเรือไปตราด,
  ตรังรับย้ายเรือไปตราด,
  ยะลารับย้ายเรือไปตราด

หากคุณต้องการ รับบริการ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ติดต่อเราที่หมายเลข 0962815828, 0640711613, 0800628488 ตอนนี้เลย เรา รับประกันภัย ในการขนส่ง เรือ มีประกันภัยทางน้ำและทางบก อุบัติเหตุ 5ล้าน10ล้าน เคลม ชดใช้

บริการข้ามทะเลอ่าวไทย ไปอันดามัน ภาคตะวันออก รับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปภูกเก็ต,
ฉะเชิงเทรารับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปภูกเก็ต,
จันทบุรีรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปภูกเก็ต,
ชลบุรีรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปภูกเก็ต,
ปราจีนบุรีรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปภูกเก็ต,
ระยองรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปภูกเก็ต,
สระแก้วรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปภูกเก็ต,
ตราดรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปภูกเก็ต

ข้ามทะเลอันดามันมาอ่าวไทย ภาคใต้ รับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปชลบุรี,
ชุมพรรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปพัทยา,
กระบี่รับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปพัทยา,
นครศรีธรรมราชรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปชลบุรี,
นราธิวาสรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไประยอง,
ปัตตานีรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปชลบุรี,
พังงารับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปตราด,
พัทลุงรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปจันทบุรี,
ภูเก็ตรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไประยอง,
ระนองรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปชลบุรี,
สตูลรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปพัทยา,
สงขลารับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปชลบุรี,
สุราษฎร์ธานีรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปชลบุรี,
ตรังรับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปพัทยา,
ยะลารับย้ายเรือสปีดโบ๊ทไปตราดเกาะช้าง

https://บริการรถเฉพาะกิจ6เพลาขนย้ายเรือขนาดใหญ่.com
https://บริการรถยกเรือหนัก.com
https://รถพ่วงรับจ้างขนย้ายสินค้า.com
https://รถรับจ้างในเขตบ่อวิน.com
https://รับขนย้ายเรือใหญ่.com
https://ช่างรับเหมารื้อถอนบ่อวิน.com
https://ชลบุรีรถเครนยกของหนัก.com
https://บริษัทขนย้ายเครื่องจักรในชลบุรี.com
https://ทาวเวอร์เครนรับจ้าง.com/wp-admin
https://รถโรเบส6เพลาหางไฮดรอลิครับจ้าง.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *